Duitsland staat al jaren volop in de belangstelling bij Nederlandse boeren.

Veelgenoemde redenen om voor Duitsland te kiezen zijn:

  • Lagere kosten voor grond.
  • Mogelijkheden om een (groot) gedeelte van de grond te pachten.
  • Veel oplossingen om een bedrijf aan te kopen en goede groeimogelijkheden.
  • De korte afstand tot Nederland.
  • De geringe sociale overgang en de taal.

Gezinsbedrijven kiezen veelal voor de deelstaat Niedersachsen in het Noord Westen van
Duitsland, terwijl ondernemers die grootschalig willen boeren goed terecht kunnen in Oost Duitsland.

Wie met de verwachting Nederlandse bedrijven aan te treffen naar Duitsland gaat, zal het wellicht
tegenvallen. Er zijn zeker goede en mooie bedrijven te vinden, maar in veel gevallen is de
gebouwensituatie minder modern dan dat we in Nederland gewend zijn. Belangrijk is het daarom
om niet direct te kijken naar hoe zo’n bedrijf er momenteel uit ziet, maar naar wat er van te maken is.
Vaak is het mogelijk om met een gering aantal aanpassingen het bedrijf te optimaliseren waardoor het
er goed boeren is. Bovendien zijn er veel mensen die weinig zien in gebouwen die niet optimaal zijn, en
zo’n bedrijf dan links laten liggen. Wanneer u dan als toekomstige koper wel het vermogen hebt om
door zo’n gebouwensituatie heen te kijken, dan is er veel voordeel te halen en kunt u behoorlijk op
de aankoopprijs besparen.